Чорбички

Въпреки че тази страница е озаглавена "Чорбички", искам да уточня, че в нея ще намерите и супи.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Разликата между супа (от френски soupe) и чорба (от турски çorba) е, че чорбите се запържват няколко минути преди да е готово ястието.

Думата “чорба” е персийска и стига до нас чрез турския език. Чорбите са типични ястия на Балканския полуостров, както и за тюркските народи.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Супите се разделят на видове според температурата на поднасяне, външният вид и вкуса. Основно супите се делят на студени и топли.

Студените супи се сервират с температура между 12-14°С. Делят се на кисели и сладки.
Топлите супи се поднасят с температура между 65-70°С и се подразделят на бистри и небистри.